ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่ออ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างรอบคอบ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ใช้กับการเข้าถึง และการใช้เว็บไซต์นี้ และบริการซึ่ง CompareXpress Insurance Broker (Thailand) Ltd. มอบให้แก่ท่านโดยการเข้าถึงหน้าเว็บของเว็บไซต์นี้และ / หรือการใช้บริการจะถือว่าท่านยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อแม้ใดๆ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โปรดยุติการเข้าถึงและ /หรือการใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยทันที


หลักการทั่วไป

คำว่า "GluayGluay.com" ที่ใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หมายถึง บริษัทคอมแพร์เอ็กเพรส นายหน้าประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตภัณฑ์และบริการของ GluayGluay.com และธุรกิจที่เข้าร่วม ณ ที่นี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่ใช้บังคับตามลักษณะของการใช้งาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อควบคุมการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ และจะต้องเข้าใจควบคู่ไปกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำธุรกรรมใดๆ ผลิตภัณฑ์ และ / หรือบริการ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ และ / หรือบริการ ที่มอบให้ในที่นี้ ให้ถือข้อกำหนดอันหลังเป็นข้อยุติ ข้อมูล สาระ การปฏิบัติและเนื้อหาที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว โดยมี หรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นกับดุลยพินิจของ GluayGluay.com ท่านยังคงสามารถเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์และ / หรือบริการที่มีให้ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแล้ว

คำสงวนสิทธิ์

สาระและข้อมูลในเว็บไซต์นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการ ผลิตภัณฑ์ ข่าวสาร ข้อมูล ข้อความ กราฟิก เสียง วิดีโอ ลิงค์ หรือรายการอื่นๆ ที่ GluayGluay.com มอบให้ตาม "สภาพที่เป็น" และ "ที่ให้บริการ" โดยอ้างอิงถึงสาระและข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์รวมถึงสาระและข้อมูลที่มีให้โดยบุคคลที่สาม

GluayGluay.com จะไม่แสดงออกหรือบอกเป็นนัยถึงการรับประกันใดๆ การเป็นตัวแทน หรืออนุมัติ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันสิทธิครอบครอง การไม่ละเมิด ความเหมาะสมกับตลาด ความมีประโยชน์ การดำเนินการ ความครบถ้วน ความทันสมัย ความถูกต้อง คุณสมบัติน่าพึงพอใจ ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ สาระ ข้อมูล และ / หรือการทำงานในเรื่องนั้น และปฏิเสธความรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดและการละเลยต่อสาระ ข้อมูล และ หรือการทำงานดังกล่าว หากปราศจากความเสียหายข้างต้นและ / หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่ใช้บังคับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการทั้งหมดของ GluayGluay.com มาตรการที่เหมาะสมจะต้องดำเนินการโดย GluayGluay.com เพื่อให้มั่นใจในความเที่ยงตรงและความถูกต้องของข้อมูลธุรกรรมและผลิตภัณฑ์ของ GluayGluay.com ซึ่งกำเนิดจาก GluayGluay.com โดยเฉพาะ

ยิ่งกว่านั้น GluayGluay.com ไม่รับประกันหรือเป็นตัวแทนในการเข้าถึงทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ สาระ ข้อมูลและ / หรือการทำงานต่างๆ จะถูกส่งให้โดยไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่ระบุใดๆ ที่จะต้องได้รับการแก้ไข หรือจะไม่มีความล่าช้า ความผิดพลาดข้อผิดพลาดหรือการสูญหายของข้อมูลที่ส่ง ไม่มีไวรัสหรือสิ่งเจือปนอื่นๆ หรือคุณลักษณะในการทำลายอื่นๆ ที่จะถูกส่งผ่านไปยัง หรือจะไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน

ไม่ว่าสถานการณ์ใดๆ สาระ ข้อมูลและการทำงานที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ จะไม่ได้รับการพิจารณาหรือตีความว่าเป็นข้อเสนอหรือการชักชวนให้ขาย ซื้อ ให้ ใช้ ออกให้ แจกจ่ายหรือโอน หรือเป็นการให้คำแนะนำใดๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ในขอบเขตที่กฎหมายและอำนาจศาลควบคุมถึง

ท่านต้องรับผิดชอบต่อการประเมินคุณภาพ ความเพียงพอ ความครบถ้วน ความทันสมัย และประโยชน์ของบริการทุกชนิด เนื้อหาและข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับหรือเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ ยิ่งกว่านั้น ท่านยังสามารถแสวงหาคำแนะนำในระดับมืออาชีพได้ตลอดเวลา และสามารถตรวจสอบสาระข้อมูลที่ให้ ด้วยตนเอง ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหรือชำระเงิน

การเชื่อมโยง

การเชื่อมโยงหรือการไปยังเว็บไซต์อื่นภายนอกเว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้น เว็บไซต์เชื่อมโยงดังกล่าวมีบุคคลที่สามเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ GluayGluay.com ดังนั้น GluayGluay.com จะไม่รับผิดชอบและไม่รับประกันในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น ชื่อซึ่งบุคคลที่สามให้ไว้ หรือผลิตภัณฑ์และบริการ นอกจากนี้ การเชื่อมโยงที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้จะไม่ถือว่าเป็นการรับรองหรือการยืนยันหรือการอนุมัติของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงดังกล่าวหรือเนื้อหาในนั้น การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ถือว่าเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง และ GluayGluay.com จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยง ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (ถ้ามี) ของเว็บไซต์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

ลิขสิทธิ์

เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น ลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้และเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ภาพ กราฟฟิกไฟล์เสียง ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์วิดีโอและการจัดวาง เป็นทรัพย์สินของ GluayGluay.com และได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่มีส่วนหนึ่งหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ที่จะถูกเปลี่ยนแปลง คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ ถ่ายทอด แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ ได้รับใบอนุญาต, โอน, ขายหรือกระทำการใดๆ ในเชิงพาณิชย์ โดยมิได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GluayGluay.com ก่อน

โดยปราศจากการแสดงความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GluayGluay.com ท่านจะไม่สามารถสร้างการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ จากเวปไซต์อื่นๆ ทั้งในรูปแบบของเฟลม (flame) หรือ "มิร์เรอร์ (mirror)" สาระใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้บนเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ การทำซ้ำที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวการส่งต่อหรือการลอกเลียนแบบอื่นๆหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆของเนื้อหาเว็บไซต์ GluayGluay.com อาจเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นเรื่องของการดำเนินการตามกฎหมาย GluayGluay.com ปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งสิ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการทำซ้ำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้เนื้อหาเว็บไซต์ของ GluayGluay.com

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการและโลโก้ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ GluayGluay.com และ /หรือบุคคลที่สามตามลำดับเจ้าของ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์

เว้นแต่จะได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GluayGluay.com หรือบุคคลที่สามผู้เป็นเจ้าของ ของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือตราสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ไม่มีการอนุญาตหรือให้สิทธิบุคคลใดๆ เข้าถึงเว็บไซต์นี้เพื่อที่จะใช้ ดาวน์โหลด ทำซ้ำ ลอกเลียน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เครื่องหมายบริการ หรือตราสัญลักษณ์ ในทำนองเดียวกัน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GluayGluay.com หรือเจ้าของโลโก้ที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้าดังกล่าว เครื่องหมายบริการ หรือโลโก้ จะไม่ถูกใช้เป็นเครื่องเชื่อมโยง หรือเป็นเครื่องหมายให้เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ GluayGluay.com หรือเว็บไซต์อื่นๆ

ยกเว้นการรับผิด

ไม่ว่ากรณีใด GluayGluay.com และ / หรือธุรกิจที่เข้าร่วมในที่นี้ จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะในสัญญา ละเมิด ประมาท การบังคับหนี้ หรือมูลฐานอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ โดยตรงหรือโดยอ้อม พิเศษ โดยบังเอิญ ค่าเสียหายเป็นผลที่ตามมาหรือเป็นการลงโทษ หรือการสูญเสียผลกำไร หรือเงินสะสมที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงหรือการใช้งาน หรือไม่สามารถเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์นี้ (หรือการเชื่อมโยงไปยังบุคคลที่สามใดๆ หรือจากเว็บไซต์กลุ่มบริษัท คอมแพร์เอ็กซ์แพรส นายหน้าประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด) การพึ่งพาข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ ทางด้านเทคนิคใด ๆ การทำงานล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ไม่ว่าชนิดใด การหยุดชะงัก ข้อผิดพลาดการละเลย ความล่าช้าในการดำเนินการ ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรืออื่น ๆ

ข้อยกเว้นนี้จะมีผลในขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด

การชดเชยค่าเสียหาย

ท่านตกลงอย่างเพิกถอนไม่ได้ที่จะชดเชยค่าเสียหาย และให้ความคุ้มครอง GluayGluay.com จากความรับผิดชอบ การถูกเรียกร้อง ความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อ GluayGluay.com อันเกิดขึ้นจาก (1) การใช้ หรือการใช้ผิดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้และการให้บริการนี้ หรือ (2) ท่านได้ละเมิดต่อข้อกำหนด และเงื่อนไข ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือ (3) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือการเรียกร้องการละเมิดสิทธิเป็นเจ้าของโดยบุคคลที่สามต่อ GluayGluay.com ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้เว็บไซต์นี้

การยกเลิก

ด้วยเหตุผลใดก็ตาม GluayGluay.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ / หรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์นี้และ / หรือการใช้เว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะและไม่จำกัด ทาง GluayGluay.com อาจยกเลิกและ / หรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน หากท่านละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือละเมิดสิทธิของ GluayGluay.com ของผู้ใช้รายอื่น หรือของบุคคลที่สามใดๆ

ข้อกำหนดอื่นๆ

ความล้มเหลวในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์ใดๆ หรือข้อบัญญัติข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ GluayGluay.com ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว หากส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ได้รับการพิจารณาว่าไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับตามกฎหมายที่ใช้บังคับแล้ว ความไม่ถูกต้องและไม่มีผลบังคับใช้นั้นๆถือว่าถูกแทนที่โดยความถูกต้องและข้อกำหนดที่บังคับใช้ได้ ที่ตรงกับเจตนาของข้อกำหนดเดิม และส่วนที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ จะยังคงมีบังคับอย่างสมบูรณ์ต่อไป ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ที่มิได้รับการอนุญาตโดยชัดแจ้ง

กฎหมายและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้และจะตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยการเข้าเว็บไซต์นี้และ / หรือการใช้บริการที่มอบให้โดย GluayGluay.com ท่านยินยอมเข้ามาอยู่ในขอบเขตอำนาจการตัดสินของศาลไทยในทุกข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ GluayGluay.com ไม่รับรองว่าสาระ ข้อมูล การทำงานและ / หรือการให้บริการ บนเว็บไซต์นี้มีความเหมาะสมหรือใช้ได้ในเขตอำนาจศาลนอกเหนือจากประเทศไทยหรือไม่

Partner Companies

เทียบราคาจากกว่า 20 บริษัทประกันชั้นนำ

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ

เพราะเรามีมาตรฐานในการเปรียบเทียบจากการค้นหาประกันภัยที่ดี เข้าใจง่าย และราคาประหยัด เราไม่มีการคัดลอกผลิตภัณฑ์จากที่อื่น ๆ ดังนั้นใบเสนอราคาจากเราจึงเป็นใบเสนอราคาที่มาจาก บริษัทประกันภัยโดยตรง ที่เหมาะสมกับคุณ
สิ่งที่สองรองจากการซื้อบ้าน, รถยนต์ คือ สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้คนมักจะซื้อกัน ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีวิธีการที่ดีที่สุดโดยการเปรียบเทียบ และทำสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่บอกให้เราทราบข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับยานพาหนะและตัวของคุณในรูปแบบที่ง่าย อีกทั้งคุณยังสามารถเลือกช่วงเวลาสำหรับการเสนอราคาจากเราได้อีกด้วย ซึ่งมันคือความรวดเร็วและสะดวกสบายที่ทำได้จริงจริง!

อ่านต่อ
หากคุณไม่ได้มองหาประกันภัยเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการที่จะได้รับอีเมลแจ้งเตือนและให้รายละเอียดกับคุณด้วย เราจะส่งการแจ้งเตือนถึงคุณก่อนล่วงหน้าหนึ่งเดือน ก่อนที่กรมธรรม์ประกันภัยของคุณจะถึงเวลาที่ต้องต่ออายุ

อ่านต่อ
เลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือโอนเงินผ่านธนาคารรตามบัญชีที่ระบุไว้ด้านล่าง

  • ชื่อบัญชี : บริษัทคอมแพร์เอ็กซ์เพรส นายหน้าประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด.
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่สีลม, บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 101-8-57590-0
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักงานสีลม, บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 789-2-25470-7
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปาโซ่ทาวเวอร์, บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 245-206286-2
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม, บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 022-0-15766-9


รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการชำระเงิน

เมื่อชำระเงินแล้วด้วยการโอนเงิน ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน โดยเลือกจากวิธีต่างๆดังต่อไปนี้
  • ทาง อีเมล์ โดยส่งข้อมูลการชำระเงินมาที่ support@gluaygluay.com
  • ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 02-268-8222
  • ทางแฟ็กซ์ โดยแฟ็กซ์ใบนำฝากหรือโอนเงิน (Pay-in Slip) มาที่ 02-266-6339