เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ที่
เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย

ข่าวประกันภัย

เว็บไซต์เปรียบเทียบราคาเริ่มได้รับความนิยมในเอเชีย

ที่มา อินชัวรัล อินไซด์
โดย นิกกี้ เบอร์ริจ
วันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๖
URL: http://www.insuranceinsight.eu/insurance-insight/feature/2152396/comparrison-sites-starting-waves-asia

เว็บไซต์เปรียบเทียบราคาประกันรถยนต์
เว็บไซต์เปรียบเทียบราคาประกันภัย มีความสำคัญต่อพื้นที่ทางการเงินการตลาดของประเทศอังกฤษเป็นอย่างมาก และนิกกี้ เบอร์ริจ ตั้งคำถามว่าในอนาคต เอชียจะเป็นเช่นเดียวกันกับอังกฤษหรือไม่

เว็บไซต์เปรียบเทียบราคากรมธรรม์ประกันภัยมีบทบาทสำคัญภายในภาคส่วนพื้นที่ทางการการเงินการคลังของอังกฤษ จึงเป็นไปได้ยากที่การซื้อประกันภัยของชาวอังกฤษจะเกิดขึ้นโดยปราศจากการใช้บริการเว็บไซต์เหล่านี้ แต่สำหรับในประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น การใช้บริการเว็บไซต์ดังกล่าวยังอยู่ในขั้นริเริ่มก่อกำเนินเท่านั้น โดยเพิ่งจะมีการจัดทำเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลราคากรมธรรม์เว็บแรกของภูมิภาคขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งก็คือ เว็บไซต์ Comparexpress.com ที่เปิดใช้ครั้งแรกในประเทศสิงคโปร์.

เว็บไซต์นี้เริ่มเปิดให้บริการโดยมีข้อมูลของบริษัทผู้รับประกันเพียงสามรายซึ่งครอบคลุมการประกันภัยรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ และประกันภัยระหว่างการเดินทาง และหลังจากนั้น ได้มีการเพิ่มข้อมูลอีก ทำให้มีข้อมูลของผู้รับประกันรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน ๑๑ ราย โดยมีตัวแทนผู้รับประกันรวมอยู่ด้วย จากนั้นกลุ่มผู้จัดทำเว็บ Comparexpress.com ได้จัดทำเว็บไซต์อีกหนึ่งเว็บไซต์ซึ่งเปิดให้บริการในประเทศไทยชื่อเว็บ GluayGluay.com, โดยเปิดให้บริการครั้งแรกในเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ กลุ่มผู้จัดทำยังวางแผนที่จะเปิดเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลราคากรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวนี้ในประเทศจีน ฮ่องกง มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ด้วย

ขณะนี้ เว็บไซต์ชื่อ Baowang (www.baoxian.com) กำลังเป็นที่นิยมสำหรับการเข้าไปใช้บริการเปรียบเทียบราคากรมธรรม์ประกันภัยในประเทศจีน

เปิดตัวเว็บไซต์ ซีเอ็นอินชัว (CNinsure)

ภายใต้การสนับสนุนของผู้ประสานงานการประกันภัยกลุ่มแน็ชแด็ก (Nasdaq-listed insurance intermediary) ได้มีการจัดทำเว็บไซต์ CNinsure ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้

เช่นเดียวกับเว็บไซต์ Comparexpress เว็บ ไม่ได้เพียงแค่ให้บริการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขกรมธรรม์เท่านั้น แต่ยังให้บริการการสมัครทำประกันและจ่ายเบี้ยประกันออนไลน์ด้วย ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ในวงการตลาดประกันภัยของจีน

เว็บไซต์ดังกล่าวนี้เปิดให้บริการหลังจากที่คณะกรรมการกำกับการประกอบธุรกิจประกันภัยของประเทศจีน (China Insurance Regulatory Commission) ได้กำหนดกรอบกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจออนไลน์ของผู้ประสานงานการประกันภัย แม้ว่า CNinsure จะเพิ่งเปิดให้บริการ แต่ หวัง ชุนลิน ผู้บริหารระดับสูงของเว็บไซต์ค่อนข้างจะมีความมั่นใจว่าอนาคตของเว็บไซต์จะต้องสดใสอย่างแน่นอน

โดยนายหวังได้กล่าวว่า “ภายใต้สิ่งแวดล้อมทางกฎหมายที่เอื้ออำนวยและการเป็นผู้นำทางด้านเว็บไซต์เปรียบเทียบราคากรมธรรม์ประกันภัย ทางเราจึงมีความมั่นใจในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยออนไลน์ของเรา”

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมการประกันภัยยังมีกังขาว่า รูปแบบการเปรียบเทียบราคาดังกล่าวนี้ จะใช้การได้ดีในตลาดประเทศจีน และตลาดใกล้เคียงอย่างฮ่องกงหรือไม่

หัวใจแห่งความสำเร็จคือผู้เข้าใช้บริการ

ความสำเร็จของเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลราคากรมธรรม์ประกันภัยขึ้นอยู่กับการผสมรวมกันของปัจจัยสองประการ นั่นก็คือ ลูกค้าที่เข้ามาใช้งานซึ่งมีความเต็มใจที่จะสืบค้นเปรียบเทียบราคาหากรมธรรม์ที่ดีที่สุด และอุตสหากรรมการประกันที่มีการแข่งขันสูงซึ่งจะประกอบด้วยผู้รับประกันที่มีความพร้อมที่จะตัดราคาคู่แข่งทางการค้าเพื่อที่จะเพิ่มพูนส่วนแบ่งทางการตลาดของตน แต่ในประเทศจีน ปัจจัยสู่ความสำเร็จทั้งสองประการนี้ ยังมีอยู่เพียงน้อยนิด

พื้นที่ธุรกิจการประกันภัยของจีนประกอบไปด้วยสามบริษัทยักษ์ใหญ่ ได้แก่ กลุ่มบริษัทประกันภัยประชาชนแห่งประเทศจีน (The People’s Insurance Company of China) กลุ่มบริษัทประกันภัยผิงอาน และกลุ่มบริษัทประกันภัยไชน่าแปซิฟิก ซึ่งมีผลประกอบการรวมกันราวร้อยละ ๖๗

ส่วนแบ่งการตลาดประกันภัยส่วนที่เหลืออยู่ถูกแบ่งออกเป็นหลายๆส่วน ประกอบไปด้วยผู้รับประกันรายย่อย ซึ่งหลายรายประกอบธุรกิจโดยจำกัดอยู่ในบริเวณภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง รวมไปถึงผู้รับประกันต่างชาติที่คิดเป็นร้อยละ ๑.๑ ของส่วนแบ่งทางการตลาดทั้งหมด

นอกจากนี้ ยังมีอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จของเว็บไซต์อีกหนึ่งประการที่สำคัญยิ่งกว่า ซึ่ง แซม อีวานส์ หุ้นส่วนธุรกิจของบริษัท KPMG ประเทศจีน ได้อธิบายไว้ว่า

“แม้ว่าจะมีการปรับค่าเบี้ยประกันตามความคาดหวังของผู้บริโภค ผู้ให้ประกันก็ยังคงมีความยืดหยุนสูงในการปรับค่าเบี้ยประกันให้มีความหลากหลายโดยผ่านทางการลดเบี้ยประกันในกรณีที่ไม่มีการเคลม และวิธีการอื่นๆ ดังนั้นความสำเร็จจึงมาจากอัตราของค่าเบี้ยประกัน ไม่ใช่ราคาและเงื่อนไขการคุ้มครองของประกันภัย”

นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้บริโภคในประเทศจีนไม่ใช่ผู้บริโภคที่มีความรู้และตื่นตัวเรื่องราคา ดังนั้น จึงไม่ใช่ผู้บริโภคเป้าหมายของเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลราคาประกันภัย

รูปแบบดั้งเดิมของการทำธุรกิจประกันภัย

อีวานส์กล่าวว่า “รูปแบบการแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศจีนยังคงไว้ซึ่งลักษณะดั้งเดิมอยู่ กล่าวคือ คนส่วนใหญ่จะซื้อประกันภัยโดยผ่านนายหน้า และผ่านธนาคารซึ่งเป็นรูปแบบการซื้อที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้ การขายประกันโดยตรงจึงมีอยู่น้อยมาก ประกันภัยอย่างเดียวที่มีการติดต่อซื้อขายโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์ คือ ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งอันที่จริงแล้วก็มีผู้ให้บริการอยู่เพียงรายเดียวนั่นก็คือกลุ่มบริษัทผิงอาน”

ข้อมูลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคชาวจีนหลายคนขาดความเชื่อมั่นในการที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง แต่วางใจให้ตัวแทนซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในความต้องการของพวกเขาเป็นผู้แนะนำสินค้าที่ตรงกับสถานะความต้องการให้

ช่องทางการซื้อประกันชีวิตผ่านทางธนาคารนั้นเป็นที่นิยม เนื่องจากผู้บริโภคเชื่อมั่นในสถาบันธนาคาร และมีความพอใจที่ได้เห็นบริษัทประกันตั้งอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งให้เห็นและจับต้องได้ และในขณะเดียวกัน มูลค่าของความคุ้มครองจะลดปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันของชาวจีนลงไปด้วย

จากการวิจัยโดย KPMG ซึ่งสำรวจชาวจีน จำนวน ๑,๒๒๐ คน พบว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการซื้อประกันภัยของผู้บริโภค คือ ประสบการเชิงบวกที่มีต่อบริษัทประกัน ปัยจัยที่สำคัญรองลงมาคือการได้รับคำแนะนำเป็นการส่วนตัว การบอกต่อจากญาติ และสุดท้ายในอันดับที่สี่ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่ำที่สุด คือ ราคาของประกันภัย

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

ตัวแทนประกันหลายคนจะต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับครอบครัวของลูกค้าเอาไว้ ตัวอย่างเช่น ภายในเขตขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจแห่งประเทศจีนมณฑลกวางตุ้ง ตัวแทนประกันบางคนได้ให้การช่วยเหลือที่ขัดต่อกฎหมายแก่สตรีที่ต้องการจะให้กำเนิดลูกคนที่สองโดยส่งไปยังฮ่องกงเพื่อหลีกเลี่ยงนโยบายลูกคนเดียวของประเทศ และจากนั้น ตัวแทนเหล่านี้จะใช้ความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นจากการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้ในการขายประกันให้กับสมาชิกในครอบครัวดังกล่าวภายในอนาคต

รูปแบบของข้อตกลงที่ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีในเว็บไซต์เทียบราคานั้นส่งผลต่อการเจาะตลาดประเทศจีนในระดับต่ำ

จากการสำรวจโดย KPMG มีผู้บริโภคเพียงร้อยละ ๓๘ เท่านั้น ที่มีประกันภัยรถยนต์ ร้อยละ ๒๔ ถือครองประกันภัยระหว่างการเดินทางระยะสั้น และเพียงร้อยละ ๑๘ ที่มีประกันคุ้มครองทรัพย์สิน อัตราดังกล่าวนี้คิดเทียบกับประชากรร้อยละ ๖๖ ที่มีประกันอุบัติเหตุ และร้อยละ ๕๕ ที่มีการคุ้มครองในกรณีที่เจ็บป่วยร้ายแรง

และถึงแม้ว่าผู้บริโภคจะตื่นตัวกับเรื่องราคาและหันมาสืบค้นหาผลิตภัณฑ์ แต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ยากที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อความคุ้มครองผ่านทางอินเตอร์เน็ต

Now Insurance ตัวแทนประกันภัยในฮ่องกงได้ก่อตั้งเว็บไซต์ขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๔๕ และในปัจจุบันนี้ ได้กลายเป็นหนึ่งในสิบตัวแทนที่ให้บริการประกันภัยออนไลน์ในฮ่องกง แต่อย่างไรก็ตาม เทอเรนซ์ ซี โฆษกของกลุ่มผู้จัดตั้งเว็บไซต์กล่าวว่า “การบริการออนไลน์มักจะเป็นไปในรูปแบบการให้ข้อมูลมากกว่า เพราะคนส่วนใหญ่พึงพอใจที่จะซื้อประกันภัยแบบตัวต่อตัวมากกว่าที่จะซื้อออนไลน์”

ซี ยังกล่าวอีกว่าร้อยละ ๙๙ ของส่วนแบ่งการตลาดประกันภัยรถยนต์ภายในฮ่องกงนั้น มาจากการซื้อขายที่ไม่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต แต่ผู้รับประกันก็ไม่ได้มองข้ามความเป็นไปได้ที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการทำธุรกิจออนไลน์ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ก่อให้เกิดความพยายามที่จะเคลื่อนย้ายลูกค้าไปยังช่องทางดังกล่าวนี้

กลุ่มบริษัทบางกลุ่ม เช่น Dah Sing Insurance และ HSBC ยื่นข้อเสนอมอบส่วนลดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ ให้กับลูกค้าภายในฮ่องกงที่เลือกซื้อกรมธรรม์ผ่านทางออนไลน์ แต่ยังมีอีกหลายกลุ่มบริษัทที่ยังคงรับสมัครประกันภัยผ่านทางการกรอกใบสมัครโดยตรงเท่านั้น

เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลอื่นๆ ภายในเครือข่าย

ในขณะนี้ มีสัญญาณที่บ่งบอกว่า ในอนาคตอันใกล้จะมีเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลเพิ่มขึ้นมาอีก มีข่าวลือว่ามีการเริ่มเปิดใช้งานเว็บไซต์เปรียบเทียบราคาประกันชีวิตในเซี่ยงไฮ้เมื่อไม่นานมานี้ และกลุ่มผู้ให้ประกัน Ace ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บ Comparexpress ได้ให้ข้อมูลว่าได้รับการติดต่อทำประกันผ่านทางเว็บไซต์ในฮ่องกงหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่ได้มีการซื้อขายเกิดขึ้นอย่างจริงจังแต่อย่างใด

ทางกลุ่มมีความเชื่อมั่นว่า โดยส่วนใหญ่แล้วความสำเร็จของการขายในรูปแบบการรวบรวมข้อมูลนั้น ขึ้นอยู่กับการขยายตัวของการซื้อขายโดยตรงผ่านทางออนไลน์ และหลิว ฉูเยน หัวหน้าผู้วิเคราะห์ความเสี่ยงประจำภูมิภาคเอเชียของ PwC คาดว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่จะมีการขายประกันรถยนต์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

แต่เขาได้เสริมว่า “ผมไม่เคยพบว่าการเปรียบเทียบราคาจะเกิดขึ้นกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นที่มีพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเป็นหัวใจสำคัญ”

อย่างไรก็ดี เป็นที่แน่ชัดว่า การที่เว็บไซต์เปรียบเทียบราคาประกันภัยจะได้รับความนิยมอย่างเช่นในประเทศอังกฤษนั้น จะต้องผ่านช่วงระยะเวลาและขั้นตอนที่ยาวนานกว่านี้