เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ที่
เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย

ข่าวประกันภัย

การเลือกบริษัทประกันภัยรถยนต์

โดยทั่วไปแล้วเมื่อเราต้องการซื้อ ประกันรถยนต์, สิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจของเราก็คือราคา,ความคุ้มครอง และการบริการ นอกจากนี้ เราควรที่จะพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆด้วย เช่น เครือข่ายของอู่ซ่อมทั้งซ่อมอู่และซ่อมห้าง , บริการหลังการขายดี, จำนวนสาขาครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า, การเคลม หรือการช่วยเหลือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ที่รวดเร็วและไม่ต้องรอนาน

สิ่งสำคัญในการพิจจารณาเลิอกบริษัทประกัน

- ความมั่งคงของบริษัท
- บริษัทที่เป็นที่รู้จักและเชื่อถือได้ (ถ้าเป็นนายหน้า ต้องได้รับใบอนุญาติ สามารถตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์ของ คปภ.)
- ควรเปรียบเทียบเบี้ยประกันอย่างน้อยจาก 2-3 บริษัท