ประกันภัยไวรัสโคโรนา (Covid-19) เอเชียประกันภัย

เอเชียประกันภัย: Covid-19 500

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ผู้สมัครต้องไม่มีประวัติเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นจำนวน 14 วัน ก่อนวันเริ่มต้นกรมธรรม์ประกันภัย
2. สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสำหรับผู้ที่เคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรือ ประกันภัยสุขภาพ หรือปฎิเสธการต่ออายุสัญญาประกันภัย (ตามคำถามข้อ 2 ในใบสมัคร จากไวรัสโคโรนา)
3. อายุสมัครเริ่มต้นตั้งแต่ 1 – 75 ปี
4. แผนความคุ้มครองตามเอกสารแนบ
5. สงวนสิทธิ์การรับประกันภัยสูงสุด 2 กรมธรรม์ต่อท่าน
6. ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
คำเตือน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ให้ตอบคำถามข้างต้นตามความจริงทุกข้อ หากผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จจะมีผลให้สัญญาประกันภัยนี้ตกเป็นโมฆียะ ซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865
ผู้ขอเอาประกันภัยมีความประสงค์ขอเอาประกันภัยกับบริษัทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทได้ใช้สาหรับการประกันภัยนี้ และผู้ขอเอาประกันภัยขอรับรองว่ารายละเอียดต่างๆ ข้างต้นนี้ถูกต้องและสมบูรณ์
ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงที่จะให้คำขอเอาประกันภัยนี้เป็นมูลฐานของสัญญาประกันภัยระหว่างข้าพเจ้าและบริษัท หากรายละเอียดของผู้ขอเอาประกันภัยเป็นเท็จหรือปกปิดไม่แจ้งความจริง ผู้ขอเอาประกันภัยยินยอมให้บริษัทบอกล้างสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865
บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเท่าที่จำเป็นกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทาการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจาเป็นและไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนนั้น บริษัทสามารถปฏิเสธการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยได้
ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขการซื้อประกันภัยผ่านเว็บไซต์ และอนุญาตให้ GluayGluay.com ใช้ชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์มือถือและที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ข้างต้นสำหรับจัดส่งโปรโมชั่น
เพราะเรามีมาตรฐานในการเปรียบเทียบจากการค้นหาประกันภัยที่ดี เข้าใจง่าย และราคาประหยัด เราไม่มีการคัดลอกผลิตภัณฑ์จากที่อื่น ๆ ดังนั้นใบเสนอราคาจากเราจึงเป็นใบเสนอราคาที่มาจาก บริษัทประกันภัยโดยตรง ที่เหมาะสมกับคุณ
สิ่งที่สองรองจากการซื้อบ้าน, รถยนต์ คือ สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้คนมักจะซื้อกัน ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีวิธีการที่ดีที่สุดโดยการเปรียบเทียบ และทำสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่บอกให้เราทราบข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับยานพาหนะและตัวของคุณในรูปแบบที่ง่าย อีกทั้งคุณยังสามารถเลือกช่วงเวลาสำหรับการเสนอราคาจากเราได้อีกด้วย ซึ่งมันคือความรวดเร็วและสะดวกสบายที่ทำได้จริงจริง!

อ่านต่อ
หากคุณไม่ได้มองหาประกันภัยเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการที่จะได้รับอีเมลแจ้งเตือนและให้รายละเอียดกับคุณด้วย เราจะส่งการแจ้งเตือนถึงคุณก่อนล่วงหน้าหนึ่งเดือน ก่อนที่กรมธรรม์ประกันภัยของคุณจะถึงเวลาที่ต้องต่ออายุ

อ่านต่อ
เลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือโอนเงินผ่านธนาคารรตามบัญชีที่ระบุไว้ด้านล่าง

  • ชื่อบัญชี : บริษัทคอมแพร์เอ็กซ์เพรส นายหน้าประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด.
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่สีลม, บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 101-8-57590-0
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักงานสีลม, บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 789-2-25470-7
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปาโซ่ทาวเวอร์, บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 245-206286-2
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม, บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 022-0-15766-9


รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการชำระเงิน

เมื่อชำระเงินแล้วด้วยการโอนเงิน ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน โดยเลือกจากวิธีต่างๆดังต่อไปนี้
  • ทาง อีเมล์ โดยส่งข้อมูลการชำระเงินมาที่ support@gluaygluay.com
  • ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 02-268-8222
  • ทางแฟ็กซ์ โดยแฟ็กซ์ใบนำฝากหรือโอนเงิน (Pay-in Slip) มาที่ 02-266-6339